Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на десять років.
Позачергова атестація дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності може здійснюватись, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або відповідного органу управління освітою.
Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи.
Завдання та принципи атестації НЗ
Основним завданням атестації є оцінка:
  • реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу;
  • відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, підготовки до продовження навчання або подальшої трудової діяльності;
  • умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази;
  • санітарно-гігієнічних норм;
  • можливостей здійснення загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти;
  • реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;
  • забезпечення використання та навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних меншин України;
  • якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників;
  • ефективності управління навчальним закладом.
Основними принципами атестації навчальних закладів є плановість, об'єктивність, науковість, компетентність, гласність, коректність.

Методичні рекомендації для організації та проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів (викачати)

12

Кiлькiсть переглядiв: 117