Психологічна служба системи освіти району складає 14 осіб, а саме:

1. Сисун Вікторія Григорівна – методист РМК, відповідальна з психологічної служби Варвинського району;

2. Капко Аліна Вікторівна – практичний психолог Варвинської районної гімназії.

3.Моцор Ірина Михайлівна – практичний психолог Варвинської ЗОШ І-ІІІ ст..

4. Коваль Лариса Михайлівна – практичний психолог Журавської ЗОШ І-ІІІ ст..

5. Пуд Оксана Миколаївна – практичний психолог Озерянської ЗОШ І-ІІІ ст..

6. Семенченко Людмила Валеріївна – практичний психолог ДНЗ «Джерельце».

7. Пуць Алла Анатоліївна – практичний психолог ДНЗ «Казка».

8. Руднєва Олена Володимирівна – соціальний педагог Варвинської ЗОШ

І-ІІІ ст..

9. Крупська Ксенія Юріївна, практичний психолог, соціальний педагог ДНЗ

«Теремок» с. Гнідинці.

10. Хотіна Тетяна Михайлівна – соціальний педагог Варвинської районної

гімназії.

11. Пуд Оксана Миколаївна – соціальний педагог Озерянської ЗОШ І-ІІІ ст..

12. Пшенична Тетяна Сергіївна – соціальний педагог Журавської ЗОШ І-

ІІІ ст..

13. Ткачова Наталія Володимирівна – практичний психолог ДНЗ «Калинка» с. Озеряни.

Документація працівника ПС

1. Інформація про обласні/районні (міські) центри (кабінети) психологічної служби системи освіти України в Чернігівській області (станом на 10.03.2015)
2. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби3. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Документація методиста, який відповідає за психологічну службу

1. Нормативно-правова документація, що регламентує діяльність працівника психологічної служби системи освіти.2. Посадова інструкція.3. Графік роботи4. План роботи5. Звіт про діяльність6. Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти7. Дані про працівників психологічної служби міста/району8. Плани засідань методичних об*єднань, творчих та супервізійних груп.9. Методичні розробки для працівників психологічної служби міста/району щодо роботи з учасниками навчально-виховного процесу.10.Статті у періодичних та спеціалізованих виданнях.11. Контакти державних установ та громадських організацій, з якими співпрацює спеціаліст.12. Спеціалізована література та інтернет джерела.

Документація практичного психолога

1. Нормативно-правова документація, що регламентує діяльність працівника психологічної служби системи освіти.2. Типова посадова інструкція практичного психолога. 3. Графік роботи4. План роботи5. Журнал щоденного обліку роботи6. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування7. Журнал проведення корекційно-відновлювальної роботи8. Протоколи індивідуальних консультацій9. Журнал психологічного аналізу уроків (занять) 10.Звіт про діяльність11. Діагностичний інструментарій12. Корекційні програми, матеріали тренінгів, уроків психології.13. Просвітницькі матеріали.14. Контакти державних установ та громадських організацій, з якими співпрацює спеціаліст.15. Спеціалізована література та інтернет джерела.

Документація соціального педагога

Типова посадова інструкція соціального педагогаКомплект робочої документації соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу.

Документація практичного психолога (рекомендації).

Матеріали та документація психологічного кабінету розділяються за категоріями:

1. Нормативно-правова.2. Навчально-методична.3. Довідково-інформаційна.4. Обліково-статистична.5. Для службового використання.1. До нормативно-правових документів належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України («Положення про психологічну службу системи освіти України»; «Положення про психологічний кабінет»; накази щодо роботи психологічної служби)2. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.3. До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботиз учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товарно- матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.5. До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим психологічним кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційнихзвернень правоохоронних і судових органів).Крім того, в психологічному кабінеті має бути наступна інформація:- список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю;- телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів). Перелік матеріал практичного психолога та соціального педагога, що надають експертам під час відвідування робочого місця спеціаліста психологічної служби. Це документи для службового використання та обліково-реєстраційні: 1. Річний план роботи практичного психолога, місячний план роботи.ПЛАНроботи практичного психолога(назва навчального закладу)(прізвище, ім’я, по батькові)Затверджено ПогодженоДиректор (назва навчального закладу) Директор обласного центру Підпис____________________(П.І.Б.) практичної психології соціальної роботи (підпис) (П.І.Б.) на 20___/___ навчальний рік
№з/пЗміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладуТермін проведенняДе і з ким проводиться
1.Психодіагностична робота
2.Консультаційна робота
3.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.Психологічна просвіта
5.Навчальна діяльність
6.Організаційно-методична робота
7.Зв’язки з громадськістю
В графі «термін проведення» не пишемо «протягом року», а вказуємо місяці «вересень-травень».Для інтернатних закладів: обов’язково плануємо заходи, можна окремими додатками:- Заходи з профілактики суїцидальних тенденцій в учнівської молоді. Робота з учнями «групи ризику» (вказати форми роботи, тематику, мету, вікову категорію, дату проведення);- Робота з учнями, які поставлені на внутрішкільний облік (вказати форми роботи, мету).- Статеве виховання, профілактика ВІЛ/СНІДу, насильства серед учнів закладу (вказати форми роботи, тематику, мету, вікову категорію, дату проведення).- Профілактика вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління серед учнів освітнього закладу. Додатки не обов’язкові. Плануємо в тому випадку, коли це необхідно та обумовлено певними негативними ситуаціями або подіями у навчальному закладі або області (районі).Н А П Р И К Л А Д Додаток 1.Заходи щодо профілактики суїцидальної поведінкисеред учнівської молоді
Зміст роботиТермін проведенняДе і з ким проводитьсяВідмітка про виконання
1.Спостереження за учнями першого класу та новоприбулими з метою вивчення адаптації до шкільного колективувересень-травень
2.Діагностика адаптації учнів до навчання в 5 класіжовтень
5 клас
3.Вивчення емоційного стану дитини «Оцінювання рівня тривожності й схильності дитини до неврозу » (О.Захаров)1-4 клас
4.Вивчення «Рівня тривожності» (Р.Темпл, М.Доркі, В.Амен)1-4 клас
5.Вивчення рівня тривожності «Тест шкільної тривожності Філіпса»1-4 клас
6.Вивчення рівня самооцінки за допомогою методики Дембо-Рубінштейн5-11 клас
7.Оцінка рівня нервово-психічної стійкості за В.Бодровим. Методика «Прогноз»9-11 клас
8.Індивідуальні консультації з учнями, які мають занижену самооціну1-11 клас
9.Тренінгові заняття з учнями, які мають занижену самооцінку за програмою «Шлях до себе»6-8 клас
10.Корекційно-розвивальні заняття з учнями, які мають ознаки дезадаптаціївересень-травень
11.Індивідуальні консультації з учнями, які мають ознаки дезадаптаціївересень-травень
12.Тренінги особистісного зростання для учніввересень-травень
13.Тренінги на подолання внутріособистісної конфліктностівересень-травень5-11 клас,педагоги
14.Тренінги ефективного спілкуваннялистопад-травень5-11 клас,педагоги
15.Проведення психолого-педагогічних семінарів та батьківських зборів:«Особливості проявів тривожних станів дітей»;«Проблема суїциду в молодіжному середовищі»;«Ознаки кризового стану та шляхи його попередження»;«Як налагодити контакт з людиною, яка схильна до суїциду»згідно графіку

Педагогічні працівники,
батьки
16.Індивідуальні консультації з дітьми «групи ризику»вересень-травень
17.Індивідуальна робота з дітьми, які стоять на внутрішкільному облікувересень-травень
Діагностичну роботу здійснюємо з певною метою. На основі отриманих результатів плануємо роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу:- з учнями (консультативна робота за результатами діагностування, корекційно-розвивальна робота (індивідуальна або групова), профілактична);- з педагогічними працівниками (консультування за результатами діагностики учнів, проведення психолого-педагогічних семінарів, консиліумів, педагогічних рад, розробка методичних рекомендацій тощо);- з батьками (індивідуальне / групове консультування (батьківські лекторії, семінари, круглі столи тощо, розробка рекомендацій). При проведенні психолого-педагогічних семінарів з проблеми ( наприклад: «Діти з особливими потребами. Що таке синдром Дауна?», «Допомога дітям з діагнозом «дитячий аутизм») застосовувати комплексний підхід у висвітленні питань. Семінар має бути практично спрямованим, це обмін досвідом усіх учасників навчально-виховного процесу (вихователів, дефектологів, медичних працівників), з метою ефективного супроводу вихованців закладу. 2. План роботи на місяцьДо плану роботи на місяць вибираємо заходи з річного плану роботи, обов’язково плануємо роботу за наступними напрямами:- з дітьми категорії «групи ризику»;- учнями, яки стоять на внутрішкільному обліку;- профілактика суїцидальної поведінки.Форма плану може бути довільною: сітка, таблиця. Добре, якщо у формі плану на місяць є графа «відмітка про виконання» (вказано число проведення). Якщо, за певними причинами, якась робота не була проведена, у «відмітці про виконання» записуємо «перенесено на наступний місяць». І обов’язково прописуємо у наступному плані роботи на місяць.Бувають випадки, коли психологом, на запит або з будь-яких інших причин, доводиться вносити доповнення до плану вже після того, як він затверджений директором закладу. Якщо план надрукований, то доповнення можна вносити від руки.Обліково-реєстраційні документи практичного психолога: 1. Журнал щоденного обліку роботи. ЖУРНАЛщоденного обліку роботи практичного психолога____________________(назва закладу) ________________
ДатаЧасВид роботиКороткий зміст роботиЗ кимпроводиласяК-тьосіб
Оскільки тривалість робочого тижня працівника психологічної служби 40 годин, то їх розподіляємо наступним чином: - 20 годин – активна робота (проведення діагностики, корекційно-розвивальних занять, консультацій, психолого-педагогічних семінарів, тренінгів …. все, що проводиться з ким-то)- 20 годин – пасивна робота (обробка результатів діагностування, підготовка до проведення корекційно-розвивальної роботи, психолого-педагогічних семінарів, заповнення документації). Це обов’язково повинно бути відображено у плані роботи на місяць і в журналі щоденного обліку роботи відповідно до нормативів часу на основні види роботи практичного психолога.Якщо психолог працює на ставку, то в журналі щоденного обліку роботи повинно бути відображено 8 годин.Прописуємо не тільки активну форму роботи, але й обов’язково - пасивну.2. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.ЖУРНАЛпроведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботипрактичним психологом___________________ (назва закладу) __________________
№з/п
Прізвище,ім’я учня


Формароботи
Тематика роботи
Методи роботиДата проведенняОблік відвідування
ІндивідуальнаГрупова
3. Протоколи (журнали) індивідуальних консультаційПротоколи індивідуальних консультаційпрактичного психолога________________(назва навчального закладу) ______________
№з/пДатапроведенняПричина зверненняКороткий запис змісту консультації
4. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування.Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностуванняучнів ____ класу_____________(назва навчального закладу)________________
№з/пДата проведенняНазва методикиКороткий результат. Висновки та рекомендації
5. Журнал (протоколи) психологічного аналізу уроків.Журналпсихологічного аналізу уроків (занять)практичним психологом _____________ (назва навчального закладу)_____________Дата спостереження:Клас (група)«___» ___________ 2011 р.Учитель (вихователь) __________(прізвище, ім’я, по батькові) _______
Хід уроку (заняття) чинавчально-виховного заходуАналіз спостережень. Висновки та рекомендації
1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)
2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)
3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)
Психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.Дана документація є обов’язковою і ведеться всіма практичними психологами незалежно від навантаження!

Методист з психологічної

служби системи освіти району В.Г. Сисун

Кiлькiсть переглядiв: 540