Оплата праці вчителів, які працюють за сумісництвом

У зв’язку зі створенням опорних шкіл та їх філій відділи освіти приймають на роботу вчителів, які не мають повного навчального навантаження, в іншу школу за сумісництвом. Чи правильні такі дії?

Як має здійснюватися оплата праці вчителів, які працюють у двох і більше школах, зокрема й під час канікул учнів? Консультує Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки.

Умови роботи за сумісництвом врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Відповідно до постанови Уряду № 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Згідно з п.11 додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Тому робота вчителя в іншій школі (або декількох) у обсязі, що складає разом з основним місцем роботи повну ставку, не вважається сумісництвом.

Однак щодо оплати праці вчителів, то тут той факт, що вони працюють у декількох школах, зокрема й за сумісництвом, не впливає на порядок визначення заробітної плати.

Оплата праці педагогічних працівників провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56.

Згідно з п.68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Пунктом 73 Інструкції встановлено, що погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.

Форма Тарифікаційного списку вчителів та інших працівників школи затверджена у додатку 1 до Інструкції № 102.

В листі Міністерства освіти і науки України від 18.02.2015 № 1/11-2072 викладено позицію, яка відносно вчителів та інших педагогічних працівників не відповідає вимогам пункту 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Та обставина, що пунктом 5 Положення про умови роботи за сумісництвом передбачено, що оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу, не є підставою вважати, що затверджений при тарифікації обсяг навчального навантаження може бути вчителем фактично не виконаним.

Тому при оплаті праці вчителів необхідно керуватися Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України № 102, відповідно до п. 68 якої оплата праці вчителів та інших педагогічних працівників, які працюють у двох і більше загальноосвітніх чи інших навчальних закладах, здійснюється виключно за тарифікацією, що відбувається у кожному з них з затвердженням відповідному вчителеві обсягу тижневого навантаження та інших виконуваних ним видів педагогічної роботи.

Стосовно оплати праці педагогічних працівників у канікулярний період, то п.71 Інструкції № 102 встановлено, що за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробітної плати, встановленої у відповідності з їх освітою, категорією та розрядом або посадового окладу залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року.

Пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455, передбачено, що під час канікул, які не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення

№ 04 від 12.03.2015

Головам районних, міських, первинних організацій Профспілки працівників освіти і науки України

Про прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення»

02.03.2015 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».

З текстом Закону можна ознайомитись:

- на сайті Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-19/print1402651735586377);

- в газеті «Голос України» від 12.03.2015 № 44.

Законом передбачене обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, пенсія яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (на даний час 1423,50 грн.). Таким пенсіонерам пенсія виплачуватиметься в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 1423,50 грн. Після звільнення з роботи пенсія виплачуватиметься в повному розмірі. Обмеження має тимчасовий характер і діятиме з 01.04.2015 по 31.12.2015.

Цим же Законом передбачається поступове збільшення стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти (щороку стаж підвищуватиметься на 6 місяців):

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років.
Закон набирає чинності з 01 квітня 2015 року.

До того часу всі бажаючі мають право оформляти пенсію за вислугу років при наявності спеціального стажу 25 років. Після 01.04.2015 для оформлення пенсії необхідно мати спеціальний стаж 25 років і 6 місяців.


ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення

№ 03 від 03.03.2015

Головам районних, міських, первинних організацій Профспілки працівників освіти і науки України

Про прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо пенсійного забезпечення»


02.03.2015 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».

Зазначеним законопроектом передбачається поступове збільшення стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти: щороку стаж підвищуватиметься на 6 місяців.

Цим же законопроектом передбачене обмеження пенсій працюючим пенсіонерам в розмірі 85 %, але не менше 1,5 прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (на даний час 1423,50 грн.), яке буде діяти до 01.01.2016.

Згідно із зазначеним Законом він набирає чинність з 01.04.2015.

До того часу всі бажаючі мають право оформляти пенсію за вислугу років при наявності спеціального стажу 25 років. Після 01.04.2015 для оформлення пенсії необхідно мати спеціальний стаж 25 років і 6 місяців.


ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ


ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення

№ 02 від 25.02.2015

Головам районних, міських,

первинних організацій Профспілки

працівників освіти і науки України

Про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення»

23.02.2015 Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект № 2212 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54151).

Зазначеним законопроектом передбачається поступове збільшення стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти:

по 29 лютого 2016 року — не менше 25 років
6 місяців;з 1 березня 2016 року по 28 лютого 2017 року — не менше 26 років;з 1 березня 2017 року по 28 лютого 2018 року — не менше 26 років
6 місяців;з 1 березня 2018 року по 28 лютого 2019 року — не менше 27 років;

з 1 березня 2019 року по 29 лютого 2020 року — не менше
27 років 6 місяців;

з 1 березня 2020 року по 28 лютого 2021 року — не менше 28 років;

з 1 березня 2021 року по 28 лютого 2022 року — не менше 28 років
6 місяців;

з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року — не менше 29 років;

з 1 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року — не менше 29 років
6 місяців;

з 1 березня 2024 року або після цієї дати — не менше 30 років.

Цим же законопроектом пропонується працюючим пенсіонерам виплачувати пенсію в розмірі 85 %, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (на даний час 949 грн.).

26.02.2015 законопроект розглядатиметься Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Найближче пленарне засідання Верховної Ради України заплановане на 03.03.2015.

Відповідно до ст. 94 Конституції України Закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. До цього часу всі бажаючі мають право оформляти пенсію за вислугу років при наявності спеціального стажу 25 років

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення

№ 01 від 14.02.2015

Головам районних, міських, первинних організацій Профспілки працівників освіти і науки України

Про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації

У зв’язку зі зверненнями членів Профспілки щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації повідомляємо, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії.

1. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Питання бронювання регулюється наказом Міністерством оборони України від 15.10.1996 № 290 ,,Про введення в дію в Збройних Силах України Інструкції щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу”.

2. Визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

3. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання).

4. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання).

5. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років.

6. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання).

7. Зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

8. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

9. Інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2015 р. № 7

Київ

Деякі питання надання субвенції на

підготовку робітничих кадрів з

державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до статей 97 і 1033 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.

2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на підготовку робітничих кадрів одночасно з державного і місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.

3. Місцевим державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій на підготовку робітничих кадрів.

4. Міністерству освіти і науки здійснити розподіл між місцевими бюджетами субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з формулою, передбаченою статтею 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2015 р. № 7

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з

державного бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція із загального фонду державного бюджету спрямовується на оплату поточних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.

4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсоток загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

5. Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

6. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою послуг та заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

8. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг на підготовку робітничих кадрів за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг на підготовку робітничих кадрів, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

11. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну.

12. Казначейство перераховує щодекади субвенцію на рахунки обласних бюджетів і бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

13. Казначейство подає щодекади Мінфіну та МОН інформацію про перераховані суми коштів в розрізі бюджетів областей та м. Києва.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН звіт про використання субвенції.

16. МОН до 20 числа щомісяця інформує Мінфін про використання субвенції.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2015 р. № 6

Київ

Деякі питання надання освітньої субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до статей 97 і 1032 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.

2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки навчальних закладів, визначених у статті 1032 Бюджетного кодексу України, одночасно з державного та місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.

3. Місцевим державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

4. Міністерству освіти і науки здійснити у 2015 році розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами згідно з формулою, передбаченою статтею 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2015 р. № 6

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання освітньої субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад”;

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

5. Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

6. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

8. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у статті 1032 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

11. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

12. Казначейство щодекади перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

13. Казначейство щодекади подає Мінфіну та МОН інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та м. Києва.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН звіт про використання субвенції.

16. МОН до 20 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль та відповідальність за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Звернення

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

до

МОН

(викачати)


Лист Мінсоцполітики, щодо пенсійного забезпечення (викачати)


ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 5 т/ф. 69-83-13, т. 69-98-05, 77-41-04, 67-28-13, E-mail:

21.01.2015 № 7

Головам районних, міських, первинних організацій ВНЗ, ПТНЗ

Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що 28 грудня 2014 року прийнято низку Законів України, зокрема «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VIII, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» № 79-VIII, «Про Державний бюджет України на 2015 рік» № 80-VIII та інших.

Завдяки неодноразовим зверненням ЦК Профспілки до Президента України, Верховної Ради України, народних депутатів України, голів та членів комітетів Верховної Ради України з питань освіти і науки, бюджету, соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Кабінету Міністрів України, співпраці профспілки з профільним комітетом Верховної Ради України, Міністерством освіти і науки, участі представників профспілки у медіа заходах, висвітленню позиції спілчан у засобах масової інформації, а також завдячуючи активній позиції організаційних ланок, членів профспілки під час проведення акції протесту 23 грудня вдалося не допустити внесення змін до Конституції України в частині звуження прав на отримання безоплатної середньої освіти та медичного забезпечення, а також ревізії освітянських та інших законів щодо звуження трудових прав педагогічних та інших працівників, збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів та груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, скасування гарантій на оплату праці, харчування учнів початкових класів, закриття та ліквідації загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, стипендіального забезпечення, підвищення пенсійного віку тощо, як це передбачалося у законопроектах, підготовлених Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України.

Попри запевнення Глави Уряду про збереження норм щодо державних гарантій працівникам освіти та особам, які навчаються, під час презентації законопроектів у Верховній Раді України 28 грудня, в прийнятому законі «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII звужено права на підвезення учнів і педагогічних працівників, забезпечення педпрацівників та учнів підручниками, посібниками, методичною літературою, забезпечення житлом з опаленням та освітленням педагогічних працівників та пенсіонерів з їх числа у селах та селищах міського типу, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів професійно-технічних навчальних закладів, харчування учнів початкових класів, безоплатне навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах тощо.

При затвердженні законів «Про Державний бюджет України на 2015 рік» № 80-VIII та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» № 79-VIII не враховано вимоги ЦК Профспілки про недопустимість надання права Кабінету Міністрів України ручного управління питаннями фінансування галузі, нормування і оплати праці працівників, що в умовах недостатності видатків, які виділяються на галузь за залишковим принципом, призведе до подальшого зниження матеріального рівня членів профспілки. Натомість пунктом 9 Прикінцевих положень закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та підпунктом 5 пункту 63 закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» установлено, що норми і положення відповідних статей певних законів застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З метою відстоювання трудових прав та соціальних гарантій працівників та інших громадян ЦК Профспілки рекомендує звертатися до Верховної Ради України, окремих фракцій та народних депутатів України, Уповноваженого з Верховної Ради України прав людини з пропозиціями подання до Конституційного Суду України про визнання змін до законів такими, що не відповідають статтям 22, 92, 113 Конституції України.

Тексти законів розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України: www.rada.gov.

Просимо терміново організувати звернення до Верховної Ради України та вжити інших заходів, передбачених Статутом Профспілки, чинним законодавством України щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Додаток:

1) аналітичні матеріали змін, що внесені до деяких Законів України;

2) аналітичні матеріали змін, що внесені до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Голова обласної організації Т.А.МатвеєваЗАЯВА

Федерації профспілок України

у зв’язку з намірами Уряду стосовно посилення економії бюджетних коштів виключно за рахунок ліквідації соціальних гарантій населенню України

Профспілки з обуренням сприйняли продовження урядової політики «затягування пасків», що вже трансформувалася у «безстрокову шокову терапію» для українців, серед яких понад три чверті – це незаможні, бідні і злиденні громадяни.

Напередодні Міжнародного дня захисту прав людини, 9 грудня завдано нищівного удару по мільйонах найбільш незахищених громадян – пенсіонерах, малозабезпечених сім’ях, вчителях, медиках, працівниках культури, державних службовцях. Удару завдано тими, кому саме ці люди забезпечують регулярну зарплату, сумлінно сплачуючи податки.

Уже сьогодні державні соціальні гарантії – мінімальна зарплата та мінімальна пенсія – становлять менше 80 доларів, тобто не дотягують навіть до 3 доларів на день при визначеному ООН рівні злиденності – 5 доларів.

За останній час доходи населення України скоротилися в 3 рази, зросла тіньова економіка, що призвело до абсурдної ситуації, коли з 22 мільйонів трудоактивних громадян менше 9 мільйонів – це легально зайняті працівники, які сплачують податки і наповнюють соціальні фонди.

Забувши про першопричини Революції Гідності, яка привела нинішніх очільників до влади, новий Уряд навіть не згадує про необхідність забезпечення конституційних гарантій працівникам та належного рівня соціального захисту ветеранів, молоді.

Черговим пакетом «економних» бюджетних ініціатив Уряд, без будь-якого обговорення з громадськістю, планує пустити «під ніж» практично всі соціальні права, гарантовані Конституцією України – безоплатну медицину, освіту, пенсійне забезпечення, а також жалюгідні пільги, які не наважився скасувати навіть попередній режим.

Як одна з трьох сторін соціального діалогу на національному рівні, змушені заявити про те, що в черговий раз «антикризові» ініціативи розроблені з грубим порушенням законодавства України та Генеральної угоди, без обговорення з громадськістю та без урахування позиції профспілок.

Чому за довгоочікувані реформи новоствореного Уряду вчергове мають платити звичайні люди, які змушені рахувати чесно зароблені копійки від зарплати до зарплати, а олігархи знову отримають преференції та наддоходи за рахунок нестримно зростаючих цін і тарифів на життєво необхідні товари і послуги?!

Ми розуміємо, що країна сьогодні знаходиться у стані військового конфлікту на Сході, але перекладати увесь тягар виключно на плечі працюючого населення неприпустимо! Вирішення проблем країни не може здійснюватися лише за рахунок «витрушування кишень» звичайних працюючих (лікарів, вчителів, працівників культури та соціальної сфери, держслужбовців найнижчої ланки тощо). Більшої частини непопулярних обмежень влада могла б уникнути, змусивши поділитися надприбутками олігархів, отриманих за останні роки, зокрема, під парасолю колишнього режиму.

У демократичній країні труднощі кризи і реформ повинні справедливо ділитися на трьох – державу, бізнес і народ. І кожен має нести своє. Якщо весь тягар несе лише народ, отже, демократія не дійшла до України.

Профспілкова спільнота категорично відкидає радикальні методи влади з ліквідації законодавчо визначених прав та гарантій.

Профспілки вимагають від Уряду згадати цивілізований, європейський шлях формування державних рішень – невідкладно розпочати консультації з роботодавцями і профспілками, щоб разом проаналізувати наявні в економіці ресурси, використати альтернативні джерела наповнення бюджету, приступити до виведення з незаконного використання 4,5 мільйона нелегальних працівників, детінізації понад 200 мільярдів заробітної плати, що може дати не менше 100 мільярдів додаткових надходжень до бюджету, пенсійного та інших соціальних фондів.

Також, на переконання профспілок, такими заходами мають стати запровадження податку на багатство, розширення об’єктів оподаткування рентною платою, збільшення податку на дивіденди, запровадження податку з валового доходу великих підприємств для забезпечення обороноздатності України, збільшення акцизів на шкідливі для здоров’я товари, застосування механізмів з протидії ухиленню від сплати податків, продаж неефективного та збиткового державного майна, декларування не тільки доходів, але й витрат.

Водночас необхідно визначити чітку і зрозумілу державну політику щодо запровадження справедливої оплати праці українців, яка має, нарешті, викорінити бідність серед працюючих, динамічно скорочувати розрив в зарплатах порівняно із сусідніми європейськими країнами, а також забезпечувати високий платоспроможний попит населення на вітчизняну продукцію, що є головним у подоланні кризи економіки та боротьбі з безробіттям.

Заявляємо, що профспілки використають всі наявні в них права і можливості для захисту людини праці і застерігаємо недалекоглядних можновладців і урядових чиновників про їх відповідальність перед законом і громадянами України!

закликаємо урядовців і депутатів – Дбайте про свій народ, радьтеся з народом, бійтеся недовіри народу, тільки тоді ви заслуговуєте бути демократичною, народною владою!

Матеріали Чернігіської обласної організації Профспілки (викачати)ПУТІВНИК «ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ОСВІТЯН»

У путівнику «Правова допомога для освітян» пропонуємо Вашій увазі інформацію про те, яким чином громадяни можуть отримати правову допомогу, порядок і умови звернення до органів влади, підприємств та установ, доступу до публічної інформації, захисту прав громадян органами прокуратури, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Також у посібнику розкриті питання про судовий порядок захисту прав та інтересів, в тому числі у порядку цивільного та адміністративного провадження, виконання рішень судів, а також звернення до Європейського Суду з прав людини.

Видання підготовлено громадською організацією «Центр громадської адвокатури» в рамках проекту «Підвищення правової обізнаності педагогів через розробку комплекту брошур із захисту прав освітян «Поради освітянам з правових питань» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження».

Електронна версія доступна у додатку: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1268

Варвинська районна організація

Профспілки працівників освіти і науки України

Інформаційний вісник №1

1) Надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

2) Внесення до трудової книжки педагогічного працівника записів про нагородження та заохочення

Інформаційний вісник №2

1) Передача навчальних годин іншому вчителю

2) Тривалість робочого часу вчителя на тиждень

3) Методичний день

4) Надання педагогу відпустки під час навчального періоду

Інформаційний вісник №3

1) Скорочена тривалість робочого часу

2) Неповний робочий час

Інформацій вісник №4

Питання оплати праці, які необхідно погоджувати із профспілковим комітетом

Матеріали комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Про перспективи виплати пенсії за вислугу років (викачати)

Про зміни розмірів надбавок педагогічним працівникам за престижність праці та працівникам бібліотек за особливі умови роботи

Інформаційний вісник Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України "Про проведення звітів і виборів"


Адреси:

Верховна Рада України

вул. Грушевського, 5 Київ, 01008

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України

вул. Грушевського, 5, Київ, 01008

Президент України

вул. Банкова, 9, Київ, 01008

Кабінет Міністрів України

вул. Грушевського, 12, Київ, 01008

Міністерство фінансів України,

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008

Міністерство освіти і науки України,

проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Міністерство соціальної політики України,

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ-23, 01601

Примітка: у зверненнях, листах на адресу органів влади чи її керівників вимагати, щоб вони надали офіційну відповідь згідно із Законом України «Про звернення громадян»

Кiлькiсть переглядiв: 204