МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

№1/9-541 від 07 жовтня 2016 року

Управління (департаменти) освіти і наукиобласних, Київської міської державних адміністраційІнститути післядипломної педагогічної освіти

Про скасування листа МОН від 28.01.2014 №1/9-74"Щодо контролю та оцінювання навчальних досягненьучнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

На численні звернення вчителів початкових класів щодо використання у роботі листа Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 №1/9-74 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів" повідомляємо, що вищезазначений лист не може використовуватись у роботі, у зв'язку з затвердженням наказів Міністерства освіти і науки від 05.08.2016 №948 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 19.08.2016 №1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222".

Просимо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкових класів.

Заступник Міністра П. Хобзей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-464 від 06 вересня 2016 року

Департаментам (управлінням)освіти і науки обласних, Київської міськоїдержавних адміністрацій,

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Щодо надання деяких роз’ясеньз організації навчально-виховного процесуу початковій школі

Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів у зв’язку зі змінами відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222».

До пункту 14 Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015№ 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за № 472/26917. У випадку, якщо за рішенням педагогічної ради навчального закладу прийнято рішення у 2-му класі – протягом І семестру або протягом І і ІІ семестрів оцінювати навчальні досягнення учнів вербально, то у журналі у графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано);

у 2-4 класах з предметів інваріантної складової, які оцінюються вербально додано: «Я у світі» та «Трудове навчання».

До пункту 19. Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів наприкінці кожного місяця не відводяться.

Міністерством готується проект наказу «Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», який буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Одночасно інформуємо, що відповідно до листа Міністерства від 17.08.2016р. № 1/9-437«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах і така інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють).

На уроці (у всіх класах початкової школи) учитель озвучує тільки вербальну оцінку роботи учня на уроці. У методичних рекомендаціях наголошується на тому, що це робиться з детальним поясненням досягнень дитини і доброзичливими порадами щодо того, як можна їх покращити у подальшому. Натомість оцінка в балах (що відповідає озвученій учителем на уроці вербальній оцінці) ставиться в щоденник учня на перерві або після уроку.

На батьківських зборах інформація про бали, які одержують учні на уроках, не озвучується, а за умови запиту батьків готується у письмовому вигляді індивідуально для кожної родини. В інших випадках озвучується у індивідуальній бесіді з батьками.

Таким чином, під час оцінювання навчальних досягнень учнів акцент зміщується з «навчання для одержання високих балів, гарних оцінок» на «навчання для одержання якісної освіти».

З цією ж метою необхідно відмовитись від вибудовування рейтингів навчальних досягнень учнів одного класу, або класів на паралелі для оприлюднення у класі, на батьківських зборах. Така інформація може використовуватись вчителями виключно для методичної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу.

Потреба у роз’ясненні положення методичних рекомендацій про перевірку письмових робіт в адаптаційний період навчання в 1 класі ручкою не з червоною пастою, а іншого кольору викликана тим, що вчителі початкової школи часто користуються для перевірок ручками двох кольорів – з червоною пастою для позначення помилок і зеленою – для позначення правильно написаних букв, їх елементів, слів тощо.

Звертаємо увагу, що саме для забезпечення можливості застосування такого ефективного прийому перевірки у методичних рекомендаціях зазначено, що в зошитах, а також у щоденниках можна використовувати колір ручки за вибором вчителя. Тож учитель може самостійно прийняти рішення про вибір кольору ручки для перевірок і оцінювання письмових робіт та фіксації у щоденниках або обговорити це питання з учнями, батьками і прийняти спільне рішення.

Заступник Міністра П. К. Хобзей

НАКАЗ

№948 від 5 серпня 2016 року

Про затвердження змін до навчальних програм1-4-х класів загальноосвітніхнавчальних закладів

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630, Положення про Колегію Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року №522, наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року №537«Про затвердження Порядку надання навчальній, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319 (зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 09 вересня 2014 року № 1006), рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 04.08.2016 протокол № 8/1-2, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та надати їм гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» за списком, щододається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич

АНАЛІЗ РОБОТИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

за 2014 – 2015 н.р.

В освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А звідси – центрованість на ідеях: людина – не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу. Свою діяльність учителі спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна та групова робота з учнями, що мають низький рівень знань та обдарованими учнями, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення мотивації до навчання, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок методичної літератури.

Освіта ХХІ ст. – освіта для людини. Її «розвиваюча культурно-творча домінанта» визначена в Концепції загальної середньої освіти. Ця ідея підкреслюється і в Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ ст.

Чи будуть втілені ці інноваційні документи у життя залежить від багатьох чинників, але насамперед від нас, освітян, адже саме від учителя залежить майбутнє всієї нації.

Районне методичне об’єднання вчителів початкових класів дбає про те, щоб школа була: школою радості для учня;

школою творчості для вчителя;

школою спокою для батьків.

РМО вчителів початкових класів у 2014- 2015 навчальному році продовжувало працювати над проблемою:

· впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес та створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня початкових класів;

· збереження та зміцнення здоров’я школярів через впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес.

Усі засідання МО проводились згідно з планом роботи. Секційні заняття «Державний стандарт початкової загальної освіти в дії: здобутки, проблеми, перспективи» (29.08.2014) озброїли вчителів початкових класів теоретичними знаннями для організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 н.р.

Цікавим був семінар на базі Варвинської районної гімназії «Національно-патріотичне виховання молодших школярів на уроках та позаурочній виховній роботі» (05.01.2015), де вчителі ознайомилися з теоретичними засадами з даного питання та поділилися досвідом їх практичного впровадження:

- «Національно-патріотичне виховання молодших школярів на уроках та в позаурочній виховній роботі» (доповідь Борсук О.М., Варвинська районна гімназія) .

- Використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів (з досвіду роботи Назим А.А., Журавська ЗОШ І-ІІІ ст.)

- Питання патріотичного виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (Ущаповська А.В., Варвинська ЗОШ I-III ст.)

- Ідея національного виховання в педагогічній концепції С.Русової (Мягка А.В., Леляківська ЗОШ І-ІІ ст.)

- Виховання в учнів високого рівня духовності та патріотизму (Ковшик Л.М., Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст.)

- Концепція національно-патріотичного виховання в системі виховної роботи Мармизівської ЗОШ І ст.( Сокол С .В. )

- Виховання національної самосвідомості молодших школярів (Гриців В.М., Богданівська ЗОШ І-ІІ ст.)

- Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів (Дробілко О.М., Кухарська ЗОШ І ст.)

- Військово-патріотичне виховання молодших школярів (Коваль Н.М., Остапівська ЗОШ І-ІІ ст.)

- Концкпція патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (Кисіль С.Г., методист РМК).

Змістовним було засідання «Професійне самовдосконалення педагога – шлях до педагогічної майстерності» (25.03.2015), яке включало:

- Майстер клас учителя-методиста Леляківської ЗОШ І-ІІ ст.Чеверди Ганни Григорівни «Активізація пізнавальної діяльності учнів різних рівнів розумового розвитку».

- Майстер-клас Падалки Ірини Миколаївни, учителя-методиста Варвинської ЗОШ І-ІІІ ст., «Диференціація навчальної роботи на етапі сприймання та осмислення нового матеріалу».

- Обмін досвідом.

- Звіт та виставка дидактичних матеріалів учителів, які атестуються «Мої педагогічні знахідки».

- Огляд науково-методичної літератури.

У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Свою діяльність учителі спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, на впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем як і передбачено Державним стандартом початкової загальної освіти.

Педагоги, які атестувалися, підготували творчі звіти. Згідно з графіком пройшли вчителі і курсову перепідготовку. Брали активну участь у всіх районних методичних заходах.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями і розвитку творчих здібностей школярів.

Традиційною стала участь обдарованих та здібних учнів 3-4-х класів у Міжнародному конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика. В районному етапі XV Міжнародного конкурсу переможцями стали:

3 класи:

Зима Яна – І місце (Варвинська районна гімназія,учитель Шостакова Л.Г.),

Целеп Валерія – ІІ місце (Гнідинцівська ЗОШ І-ІІІ ст., учитель Полонець Л.О.),

Вовк Ангеліна – ІІІ місце (районна гімназія, учитель Шостакова Л.Г.).

4 класи:

Бурляй Катерина – I місце (Варвинська районна гімназія, учитель Пух Н.В.),

Кадощенко Таміла – II місце (Варвинська районна гімназія, учитель Пух Н.В),

Вершняк Анастасія – III місце (Варвинська ЗОШ I- III ст., учитель Цопа Т.Я.).

Учениця 4 класу районної гімназії Бурляй Катерина зайняла I місце в обласному етапі XV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, а також стала лауреатом Всеукраїнського етапу цього конкурсу.

Учні району стали активними учасниками Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок». Участь у ньому спонукає до процесу пізнання, розширює ерудицію, дає змогу працювати самостійно з різними джерелами інформації.

Всебічному розвитку, духовному збагаченню і вихованню любові до творчості Т.Г. Шевченка сприяв районний конкурс «Лину до тебе, Тарасе», проведений районною газетою «Слово Варвинщини», в якому учень 2-Б класу Газдик Євгеній зайняв III місце (Варвинська ЗОШ I- III ст., учитель Кисла Т.В.).

Кращій профорієнтації, всебічному розвитку сприяв конкурс малюнків «Ким бути», організований центром зайнятості. Всі три призові місця зайняли учні 3-А класу Варвинської ЗОШ I- III ст. Хажанець Софія, Дрюк Владислав, Лопастинська Катерина (учитель Ущаповська А.В.) .

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методоб’єднання вчителів початкових класів у поточному навчальному році зосередиться на подоланні розриву між теорією і практикою у навчанні мови; на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості; на формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури.

ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ ТА ПІДВИЩЕНЮ РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному життєвому становленню й самовираженню особистості в умовах сучасності.

2. Особливу увагу звертати на самовдосконалення та розвиток нових психологічних можливостей кожної дитини, виховання базисної культури особистості, організацію та управління процесом її розвитку.

3. Впроваджувати інноваційні здоров’язбережувальні технології, особистісно орієнтоване навчання та компетентнісний підхід у навчально-виховний процес.

4. Активізувати роботу по розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

5. Сприяти розвитку національної свідомості, мовленнєвої культури молодших школярів, вміння спілкуватися, висловлювати свою думку.

6. Широко практикувати тестування як навчального прийому, так і контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок.

7. З метою виховання всебічно розвиненої особистості, зацікавлення учнів до оволодіння знаннями, як необхідної життєвої компетентності, формувати потребу постійно активізувати свою пізнавальну діяльність, брати участь у роботі гуртків за інтересами, індивідуальних заняттях, конкурсах та олімпіадах.

С П И С О К

членів районного методичного об’єднання вчителів початкових класів

2015-2016 н.р.

Назва навч. закл № з/п ПІБ Дата народжен ня Катего рія, звання Клас, в якому викл. Який навчальний заклад і коли закінчив Спеціальність за одержа- ною освітою Заг. стаж робо ти Стаж роб. в дано- му н. закл. Рік атеста-ції Рік курсів Проблема, над якою працюєвчитель
Варвинська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 Мащенко Ніна Вікторівна 25.01.1974 вища 4 кл. Чернігівський педінститут, 1995р. поч. навч. та вих. 20 р. 20 р. 2014 2013 Формування стійкого інтересу до навчання шляхом впровадження інноваційних технологій
2. Прима Валентина Володимирівна 01.01.1962 вища 2 кл. Чернігівський педінститут, 1984р. поч. навч. та вих. 31 р. 30 р. 2016 2010 Впровадження інноваційних технологій на уроках
3. Падалка Ірина Миколаївна 26.06.1967 вища, вчитель-методист 2 кл. Чернігівський педінститут, 1992р. поч. навч. та вих. 29 р. 28р. 2016 2015 Застосування здоров‘язбережувальних технологій в навчально-виховному процесі
4. Кисла Тетяна Віталіївна 30.12.1966 вища 3 кл. Чернігівський педінститут, 1991р. поч. навч. та вих 29 р. 29 р. 2012 2011 Формування соціально-комунікативних навичок молодших школярів
5. Квач Нінель Миколаївна 20.12.1968 вища, старший учитель 3 кл. Ніжинський педінститут, 1996р. поч. навч. та вих., вчитель укр.. мови та літ. 27 р. 26 р. 2014 2012 Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
6. Ущаповська Аліна Володимирівна 16.02.1974 вища 4 кл. Чернігівський педінститут, 1995р. поч. навч. 20р. 14 р. 2015 2014 Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання молодших школярів шляхом впровадження нестандартних уроків
7. Цопа Тетяна Яківна 18.04.1967 перша 1 кл. Чернігівський педінститут, 2009р. поч. навч. та вихов. 29 р. 20 р. 2013 2014 Розвиток уваги в дітей молодшого шкільного віку
8. Філоненко Леся Михайлівна 08.11.1971 вища 1 кл. Чернігівський педінститут, 1997р. педагогіка і методика поч. навч. 24 р. 12 р. 2015 2014 Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій
Варвинська районна гімназія Варвинська районна гімназія 9. Артюх Тамара Іванівна 08.04.1960 вища, старший вчитель 2 кл. Київський педінститут, 1985р. педагогіка і методика поч. навч. 36 р. 22 р. 2013 2011 Розвиток зв’язного мовлення
10 Шостакова Лідія Григорівна 23.01.1967 перша 4кл. Київський педінститут, 2011р. поч. навч. 29 р. 22 р. 2016 2014 Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів
11 Волох Лариса Павлівна 16.03. 75 перша 3 кл. Чернігівський педуніверситет 2011р. поч. навч. 17 р. 17 р. 2016 2016 Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій
12 Борсук Олександра Михайлівна 24.02.1964 вища, учитель- методист 3 кл. Київський педінститут, 1988р. педагогіка і методика поч. навч. 29 р. 22 р. 2016 2015 Розвиток компетентної особистості через інтерактивні та здоров’язбережувальні технології – запорука успіху в навчанні
13 Носенко Наталія Миколаївна 12.03.1960 вища, старший вчитель 1кл. Чернігівський педінститут, 1991р. педагогіка і методика поч. навч. 36 р. 22 р. 2016 2015 Розвиток та вдосконалення навичок читання шляхом впровадження інноваційних технологій
14 Панченко Наталія Костянтинівна 24.02.1956 вища заст. дирек тора Чернігівський педінститут, 1994р. 38 р. 22 р. 2015 2015 Розвиток творчого потенціалу учнів
15 Косенко Лідія Віталіївна 04.04.1964 перша 2 кл. Чернігівський педуніверситет поч. навч. та вихов. 32 р. 22 р. 2016 2016 Удосконалення навичок читання шляхом компетентнісного підходу
16 Пух Надія Володимирівна 13.09.1960 вища, учитель - методист 1 кл. Полтавський педінститут, 1981р. педагогіка і методика поч. навч. 34 р. 22 р. 2013 2011 Активізація пізнавальної діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій
17 Міхно Тамара Іванівна 26.05.1971 вища 4 кл. Чернігівський педінститут, 1993р. педагогіка і методика поч. навч. 27 р. р. 2016 2015 Застосування інноваційних технологій та інтерактивних методик як засіб підвищення інтересу до навчання
Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. 18 Зуб Вікторія Вікторівна 11.02.1971 вища 4 кл. Чернігівський педінститут, 1995р. педагогіка і методика поч. навч. 24 р. 24 р. 2011 2011 Взаємодія з особистістю дитини, через естетичне виховання та нестандартні форми роботи
19 Капко Наталія Костянтинівна 14.09.1959 вища, вчитель - методист 2 кл. Чернігівський педінститут, 1983р. педагогіка і методика поч. навч. 36 р. 36 р. 2013 2014 Розвиток пізнавальних здібностей на уроках
20 Ковшик Лідія Миколаївна 10.12.1961 вища 1 кл. Чернігівський педінститут, 1990р. педагогіка і методика поч. навч. 34 р. 26 р. 2015 2015 Вироблення навичок виразного читання в початкових класах
21 Шолом Юлія Іванівна 13.10.1957 вища, старший вчитель 3 кл. Чернігівський педінститут, 1985р. педагогіка і методика поч. навч. 40 р. 40 р. 2015 2014 Підвищення комунікативних компетентностей учнів на уроках української мови і читання
Журавська ЗОШ І-ІІІ ст. 22 Ляшенко Людмила Петрівна 08.12.1968 вища 2 кл. Чернігівський педінститут, 2000 р. педагогіка і методика поч. навч. 27 27 2015 2015 Формування особистості через нестандартні форми роботи
23 Крупко Наталія Миколаївна 17.02.1978 спеціаліст 2 кл. Чернігівський педінститут, 1999 р. педагогіка і методика поч. навіч. 20 р. 10р. 2015 2015 Формування у молодших школярів культури поведінки та спілкування шляхом впровадження інноваційних технологій
24 Дубовик Наталія Володимирівна 17.12.1976 друга 1 кл. Чернігівський педуніверситет2000р. початкове навчання 11 р. 5 р. 2015 2014 Формування творчої особистості молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій
25 Назим Антоніна Андріївна 08.01.1970 вища 3 кл. Чернігівський педінститут, 1995р. педагогіка і методика поч. навч. 26 р. 26 р. 2012 2012 Розвиток творчого потенціалу учнів на основі використання інноваційних технологій
26 Биченко Світлана Василівна 10.06.1962 вища, старший вчитель 4 кл. Чернігівський педінститут, 1988р. педагогіка і методика поч. навч. 35 р. 35 р. 2014 2014 Розвиток в учнів інтересу до письма
Антонівська ЗОШ І-ІІІ ст. 27 Клим Ольга Григорівна 28.03.1968 спеціаліст 3кл. Прилуцьке педучилище, 1987р. Ніжинський педуніверситет2015р. педагогіка і методика поч. навч., географія 28 р. 28 р. 2014 Формування життєвих компетентностей на основі особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання молодших школярів
28 Горох Людмила Степанівна 06.02.1962 спеціаліст 1/2кл. Нікопольське педучилище, 1981р. поч. навч. 34 р. 34 р. 2012 2012 Удосконалення техніки читання шляхом впровадження інтерактивних технологій
Гнідинцівська ЗОШ І-ІІІ сс.. 29 Єрмощенко Наталія Миколаївна 19.06.1983 друга 1 кл. Прилуцьке педучилище, 2002 р. Ніжинський педуніверситет початкове навчання, історія 13 р. 9 р. 2013 2012 Формування читацької компетентності молодших школярів
30 Кулик Людмила Михайлівна 31.03.1967 вища 2кл. Чернігівський педуніверситет 1999р. поч. навч. 29 р. 29 р. 2015 2014 Підвищення результативності і ефективності уроку шляхом впровадження інноваційних технологій
31 Дейкун Лідія Іванівна 17.02.1960 вища 3кл. Ніжинський педінститут, 1983р. Чернігівський педуніверситет 1999р. учитель укр.. мови та літ. педагогіка і методика поч. навч 38 р. 29 р. 2015 2014 Підвищення ефективності уроку шляхом впровадження інноваційних технологій
32 Полонець Любов Олексіївна 12.12.1963 спеціаліст 4 кл. Запорізьке педучилище, 1983р. викладання в початкових класах загальноосвітньої школи 33 р. 24р. 2011 2012 Використання пізнавальних завдань на уроках
Остапівська ЗОШ І-ІІ ст. 33 Бордун Ніна Іванівна 18.11.1959 вища, старший вчитель 2кл. Чернігівський педінститут, 1988р. педагогіка і методика поч. навч. 36 р. 34 р. 2014 2011 Використання нетрадиційних форм роботи як спосіб формування компетентностей учнів
34 Коваль Наталія Михайлівна 18.03.1977 перша 3кл. Глухівський педінститут, 2001р. поч. навч. 19 р. 7 р. 2011 2011 Вдосконалення техніки читання в учнів початкових класів
35 Стародуб Тетяна Сергіївна 30.07.1993 спеціаліст 1кл. Київський педуніверситет, 2015 початкове навчання, практичний психолог в закладах освіти 1 р. Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження новітніх технологій
Світличанська 36 Лях Тетяна Іванівна 09.03.1962 спеціаліст, старший вчитель 3,4 кл. Прилуцьке педучилище, 1981р. викладання в початкових класах загальноосвітньої школи 34 р. 34 р. 2015 2011 Морально-етичне виховання молодших школярів. Розвиток пізнавальної активності
37 Хажанець Олена Єгорівна 24.02.1964 вища, вчитель-методист 1,2кл. Глухівський педінститут, 1987р. педагогіка і методика поч. навч. 34 р. 26 р. 2013 2012 Розвиток особистості дитини шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого навчання та виховання молодших школярів
Богданівська 38 Гриців Віра Михайлівна 01.06.1970 вища 2, 3кл. Чернігівський педінститут, 1996р. поч. навч. 26 р. 26 р. 2012 2011 Вдосконалення техніки читання в учнів початкових класів
39 Москальченко Лариса Миколаївна 18.05.1973 перша 1кл. Ніжинський педуніверситет 2002р. поч. навч. 23 р. 22 р. 2013 2012 Вдосконалення і розвиток навичок читання
Леляків-ська 40 Чеверда Ганна Григорівна 06.11.1953 вища, вчитель - методист 1-3кл. Чернігівський педінститут, 1979р. педагогіка і методика поч. навч. 43 р. 38 р. 2014 2010 Виховання як невід‘ємна складова становлення та розвитку особистості учня
Брагінців- ська 41 Буланенко Яна Вікторівна 27.04.1993 спеціаліст 1 кл. Чернігівський педуніверситет 2015р. учитель початкової школи - - Формування навичок виразного читання в молодших школярів
Кухарська ЗОШ І ст. 42 Дробілко Ольга Миколаївна 15.03.1959 вища 1, 3кл. Чернігівський педінститут, 1983р. педагогіка і методика поч. навч. 37 р. 37 р. 2010 2014 Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі
43 Сухаренко Валентина Іванівна 05.12.1971 вища 2, 4 кл. Ніжинський педінститут, 1997р. поч. навч. 24 р. 24 р. 2011 2011 Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі
Мармизівська ЗОШ І ст. 44 Кисіль Алла Миколаївна 17.03.1971 спеціаліст 1 кл. Прилуцьке педучилище, 1990р. викладання в початкових класах загальноосвітньої школи 24 р. 1 р. 2011 2016 Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання ІКТ
45 Сокол Світлана Василівна 26.07.1969 вища 2, 3 кл. Прилуцьке педучилище, 1988 р. Київський університет ім. Т.Шевченка викладання в початкових класах загальноосвітньої школи; укр. мова і літератури. 27 р. 27 р. 2012 2012 Шляхи формування комунікативної компетентності на уроках української мови і читання

Рекомендації для вчителів 1-х класів

· Над якою б проблемою ви не працювали, завжди пам'ятайте про високе призначення педагога – допомогти маленькій людині розгадати секрет свого внутрішнього «Я».

· Реалізацію принципу наступності розпочніть з інтеграції двох ланок освіти: дошкільної

та початкової.

· Будьте готові до компетентного усунення суперечок між запитами школи й амбіційними, завищеними вимогами окремих батьків до підготовки їхніх дітей, між непідготовленістю окремих учнів, які не відвідували дошкільних установ, і необхідністю враховувати специфіку дошкільної освіти.

· Візьміть до уваги той факт, що готовність до школи полягає не в тому, що в дитини виявляються вже сформо­вані якості, необхідні для школи, а в тому, що вона оволоділа передумовами для їх подальшого розвитку.

· Ураховуйте те, що перехід дитини з дошкільного навчального закладу у школу є надзвичайно важливим етапом у її житті, який пов'язаний не лише зі зміною середовища, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, «зіткненням» із новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо.

· Допоможіть і батькам, і дитині усвідомити, що дошкільний навчальний заклад і школа є ланками єдиної системи освіти, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, що вона опанувала раніше.

· Намагайтеся дотримуватися психогігієнічних норм під час використання ігор і наочних методів, щоб не при­звести до надмірного емоційного перевантаження дітей.

· Ураховуйте важливість індивідуального підходу до організації навчання учнів, щоб не знижувати пізнавальну активність і не викликати розумову перевтому дітей.

· Уміло віднайдіть забезпечення зв'язку вихованців і педагогів дошкільного навчального

закладу і школи.

· Не забувайте, що особливо важливою для майбутніх учнів є постать першого вчителя, якого вони сприймають як надзвичайну людину, яка розуміє дітей, виявляє душевну турботу про них, зацікавленість у їхніх успіхах, створює оптимістичний настрій, дружелюбну й доброзичливу атмосферу.

· Доцільно та впевнено використовуйте практику попереднього знайомства з майбутнім учителем, знайомства педагога з випускною групою, вивчення індивідуальних особливостей дітей, участь у їхніх справах.

· Під час роботи з дітьми будь-якого віку завжди пам'ятайте вічне і золоте правило педагога: дитина – наш учитель, наш партнер, той, хто надихає, стимулює, веде в майбутнє, не дає змоги забувати минуле.

Рекомендації батькам «Як підготувати дитину до школи»

Мета: сприяти розвитку компетентності батьків майбутніх першокласників; виявити рівень готовності сім'ї до вступу дитини до першого класу.

Вступ до школи — це значна подія в житті дитини, початок нового періоду в її розвитку. У дошкільному віці головним заняттям дитини була гра. Через гру вона вступала в різні взаємини з дітьми, набувала елементарні знання і навички. Гра була основним засобом виховання особистості дитини. Ідучи до школи, дитина переходить до систематичної навчально-трудової діяльності, що вимагає зосередженості і значної напруженості сил. Багатшими і різноманітнішими стають її відносини з колективом. До цих серйозних змін необхідно своєчасно підготуватися. Важливу роль у цій підготовці відіграють дошкільний навчальний заклад і сім'я.

У сім'ї - майбутній першокласник

Початок шкільного життя – це серйозне випробування для дитини. За дуже короткий проміжок часу першокласник повинен звикнути до нового розпорядку дня, засвоїти нові вимоги, що ставляться з боку вчителів і батьків, налагодити контакти з однолітками.

Маленькому учневі дуже непросто пристосуватися до нового середовища. Часто діти ідуть у школу із задово­ленням, але через кілька місяців бажання вчитися зникає.

Практика засвідчує, що небажання вчитися здебільшого виникає тоді, коли дитина уявляє шкільне життя і майбутні успіхи в райдужних тонах, мотивація в неї суто зовнішня: «Мені куплять новий портфель», «Я буду дорослим(ою)».

Шкільне життя вимагає від дитини постійних зусиль, а її не привчили обмежувати свої бажання, долати труднощі. У такої дитини не вироблена здатність діяти за зразком згідно з прийнятими правилами.

До того ж діти, розпещені батьківською ласкою, болісно реагують на зауваження вчителів.

Дитина може «загубитися» в колективі, що часто обертається для неї справжнім ударом по самолюбству, як наслідок – у дитини може різко знизитися самооцінка, навіть незначна пригода може обернутися невпевненістю в собі.

У складному становищі можуть опинитися діти, які не вміють справлятися зі своїми емоціями. Будь-яке обме­ження їх повністю паралізує, а удача викликає занадто бурхливу радість. Заклопотані переживаннями діти не можуть орієнтуватися в тому, що відбувається, вони неуважні, у них слабшає здатність до логічного мислення, міркування, як наслідок – з'являється невдоволення шкільними буднями.

Важко доводиться в першому класі лівшам, гіперактивним і неуважним «шустрикам», неквапливим, сором'язливим, відлюдним дітям. Таким дітям у першому класі обов'язково буде потрібна допомога батьків.

Зазнає труднощів у навчанні більшість «шестирічок». У більшості випадків у шестирічних першокласників не сформована навчальна мотивація (домінує ігрова). Опинившись за шкільною партою, шестирічна дитина швидко втомлюється, її увага «виснажується», інформація погано засвоюється, а висока рухова активність заважає їй збе­рігати необхідну робочу позу. Шестирічні діти зазвичай поступаються семирічним в інтелектуальній, мовній, до­вільній сферах.

Дитина вважається готовою до шкільного навчання, якщо:

• у неї сформувалася позитивна внутрішня мотивація, тобто з'явилася потреба в оволодінні новими знаннями, уміннями та навичками, у спілкуванні з іншими людьми, їхній оцінці та підтримці;

• вона навчилася регулювати свою поведінку, підкоряти одномоментні бажання нормам і правилам, які пред'являє шкільне життя;

• вона досить добре володіє мовою, знайома зі звуковим аналізом слова;

• емоційно стійка, уміє обмежувати емоційні пориви;

• у неї досить широке коло знань про навколишній світ, вона здатна до виконання основних розумових операцій, уміє перетворити навчальне завдання на самостійну мету діяльності.

Міцний «фундамент» є запорукою надійності та якості майбутньої споруди. Психологічну готовність до шкіль­ного навчання можна порівняти з фундаментом будівлі. У кожної дитини є свій термін досягнення мети, най­головніше — необхідно постійно заохочувати її зусилля і прагнення пізнавати світ.

Дорогі мами і тата! Скоро перед вами постане питання вибору школи, програми навчання. Тож пам'ятайте, що вашій дитині потрібні передусім увага, підтримка та любов!

Як підготувати дитину до школи в сім'ї

Важливу роль у підготовці дитини до школи відіграє сім'я. Вона привчає дитину до самообслуговування, побутової та суспільно корисної роботи, дотримання чіткого режиму дня і дисципліни. У сім'ї дитина дізнається про правила поведінки, які перетворюються в неї на почуття і звички.

Батьки прагнуть викликати в дітей допитливість, уміння спостерігати, пробудити інтерес до перших книжок, кіно, радіо, розширить їхній світогляд, підготувати до майбутнього навчання у школі. Дитині, яку не привчили до елемен­тарної праці і дисципліни, у школі буває важко. Вона непосидюча і в класі, і вдома за уроками. Увага її розсіяна, вчинки несподівані. Мине багато часу, перш ніж така дитина «втягнеться» у шкільне життя, стане організованою і дисциплінованою.

Батьки повинні вселити дитині думку про її майбутній вступ до школи, виховати повагу до її майбутніх обов'язків. Тоді дитина чекатиме перших шкільних днів із радісним хвилюванням.

Також має значення «екіпіровка» майбутнього першокласника. Було б добре заздалегідь купити навчальне приладдя, ранець, формений одяг. Це організовує, обґрунтовує необхідність спеціально підготуватися до майбутніх занять.

У сім'ї в переддень нового навчального року буває урочисто-піднесений настрій. Це передається дитині: перший раз у перший клас!

Моя дитина - першокласник!

Опишіть свою дитину-першокласника. Розкриваючи образ, вам необхідно визначити риси дитини, які можуть допомагати або ускладнювати її майбутнє навчання в школі.

Після такого опису-роздуму виберіть одну з трьох кольорових доріжок, що ведуть до школи: чорна доріжка означає сильне занепокоєння батьків із наближенням шкільного життя дитини; синя — помірне занепо­коєння; червона — у батьків немає особливого занепокоєння.

— Від кого чи від чого залежить нормальне емоційне самопочуття в сім'ї напередодні вступу дитини до школи?

Як адаптуються першокласники в школі (особливості дітей із різними типами темпераменту)

На думку відомого педагога-психолога Любові Васильєвої, допомогти першокласникам адаптува­тися в нових для них умовах можуть і батьки, і вчителі, якщо будуть серйозно враховувати тип темпераменту дитини.

Як засвідчує практика, найбільш швидко і з меншими емоційними витратами адаптуються сангвініки: життєра­дісні, рухливі, урівноважені діти.

Така дитина унаслідок свого темпераменту просто не може довго зосередитися на якомусь одному занятті, її мінливість у поведінці може дратувати. Однак треба завжди пам'ятати, що це лише властивості віку, а надмірна непосидючість піддається коригуванню.

До того ж у сангвініків є здатність відносно легко засвоювати новий матеріал. Вони швидко забувають власні невдачі, що нерідко виводить їх у шкільні лідери. Найважливіше завдання батьків дітей-сангвініків — чітко організувати ритм їхнього життя, неухильно дотримуватися режиму дня. Та ви й самі, напевно, помічали, що варто такій дитині, скажімо, недоспати або трохи відійти від звичного розпорядку дня, як її немов підміняють. Вона стає нервовою і дратівливою.

А от щоб упоратися з холериками, чимось схожими за темпераментом на сангвініків, тільки дуже неврівноважених і конфліктних, батькам потрібно надзвичайне самовладання. Тільки їхні вміння не виходити із себе і можуть стримати прояв агресії, люті і гніву власної дитини. Холерика легко вивести з рівноваги. Щоб добитися потрібного, дитина може влаштувати скандал у людному місці і впасти на підлогу де-небудь у магазині. Тут не обійтися без обов'язкових і спокійних обговорень із малюком усіх його вчинків і проблем.

Флегматики разюче відрізняються від своїх однолітків: слабкі, неврівноважені, мляві. Флегматик мимоволі сторониться інших дітей. Вони для нього занадто гучні і швидко втомлюють. Для таких дітей школа — серйозне випробування.

Зазвичай у них непогана пам'ять, тільки шкільні правила не відповідають їхній природі, для того щоб від­повісти на різко поставлене учителем запитання, такому першокласнику потрібен додатковий час. І зовсім не через його загальмованість або слабку кмітливість. Йому потрібно якийсь час, щоб «відірватися» від власних мрій.

Як слід чинити батькам флегматиків? Навряд чи варто укладати малюка занадто рано ввечері в ліжко. Уранці корисні прохолодні водні процедури. Його нескінченне «копирсання» за сніданком цілком припускає періодичне «підштовхування» з боку батьків (тільки не істеричним, дратівливим тоном, а трохи більш гучним голосом).

Поступово дитину потрібно привчати до так званого ліміту часу: давши якесь завдання, сказати їй, що це потрібно зробити за певний час. Тут існує небезпека: через збільшення обсягу шкільних завдань дитина не буде встигати робити сумлінно всі уроки, і тоді притаманна їм недовірливість закріпиться як невпевненість у власних силах, поставивши їх «у розряд слабовстигаючих». Коригування поведінки дитини, зниження гостроти проблем під силу лише довіреній особі, зазвичай комусь із батьків.

У меланхоліків більшість таких проблем також наявні, хоча вони й більш урівноважені. Але їхня своєрідна само­достатність, спрощено кажучи, «люди в собі», не завжди вчасно дає змогу батькам «погасити» негативні емоції в дитини.

Що робити, якщо ваша дитина категорично не сприймає свою першу вчительку Що робити, якщо ваша дитина категорично не сприймає свою першу вчительку? По суті нічого –

треба шукати іншу, якщо є хоч найменша можливість. Зізнайтеся собі, що ви припустилися помилки, віддаючи дитину саме в цей перший клас: вибирати треба було не школу, не спеціалізацію, не престиж, не власні зручності, а першу вчительку.

Не варто боротися і нав'язувати вчительці свій стиль поведінки. Якщо за перший семестр вона не змогла установити контакт саме з вашою дитиною, то це не означає, що вона погана. Це означає, що вона – чужа. А перша вчителька не повинна бути чужою.

Якщо першокласник страждає від одного лише слова «школа» і йде на перший урок «як на Голгофу», най­страшніше змусити його звикнути до цього відчуття. Ідіосинкразія на школу найчастіше пояснюється несприйняттям педагога, який має нещастя бути поки що єдиним.

Багато першокласників ідуть до школи, уміючи читати і писати, але при цьому не готові до школи морально. Тому шукайте вчительку – нехай не найрозумнішу, не найблискучішу, не найсучаснішу, але добру і розуміючу або просто схожу на вас. І сто разів подумайте, перш ніж визначитися з новим вибором: ще одна невдача може «при­щепити» дитині стійку відразу до школи.

Анкетування

Шановні батьки! Скоро Ваша дитина переступить поріг школи і зійде на нову сходинку свого життя. Від того, наскільки Ваша сім'я зможе зрозуміти особливість її нового соціального статусу та надати підтримку, багато в чому залежить успішність навчання дитини в школі. Уже сьогодні Ви можете оцінити для себе свою готовність до цієї знаменної і дуже відповідальної події.

1. ЧичастоВашдімвідвідуютьгості, однаковобажані Всімдомочадцям? 6. Випостійностежитезатим, щобнастолідитини булодостатньодобревідточенихолівців, фломастерів, лежавпапірдлямалювання.
АТак Б і так, і ні В ні АТак Б і так, і ні В ні
2. Чиєвдитинивласнеробочемісце: стіл, стілець, робочеприладдятощо? 7. УВаснезавждискладаєтьсябесідаздитиноюпро їїуспіхиіприкрощівдитячомусадку.
АТак Б і так, і ні В ні АТак Б і так, і ні В ні
3. ЧивважаєтеВивідсутністькомп'ютеравдома великиммінусомдляпершокласника? 8. Чиєвдитинипостійніобов'язкипогосподарству?
АТак Б і так, і ні В ні АТак Б і так, і ні В ні
4. Чиєсімейнічитанняцікавихдлядитиникнижок традицієюуВашійсім'ї? 9. ДитинарідкоділитьсязВамитим, щоїїхвилює.
АТак Б і так, і ні В ні АТак Б і так, і ні В ні
5. УВасмаловільногочасу, томувиконуватиздити­ноюдомашнізавданняВамважко. 10. Вивжекупили (збираєтесякупитивнайближчому майбутньому) портфельмайбутньомупершокласнику, ійогодумкапідчасвиборупокупкибула (буде) не останньою.
АТак Б і так, і ні В ні АТак Б і так, і ні В ні

Шановні батьки! Уважно прочитайте та обдумайте всі поради, зробіть висновки, прийміть правильні рішення.

Успіхів вам і вашим майбутнім першокласникам!

Кiлькiсть переглядiв: 213